City Health International

GPHN jest siecią osób i organizacji współpracujących w celu poprawy zdrowia społeczności na całym świecie, poprzez oparte na dowodach naukowych metody redukcji szkód. GPHN ma na celu dzielenie się badaniami i doświadczeniem we wszystkich sektorach zdrowia publicznego i jest szczególnie zainteresowana rolą, jaką w skutecznym rozwiązywaniu złożonych problemów może odegrać podejście partnerskie, wykorzystanie atutów społeczności i kreatywność.

© Copyright 2019 - 2022 Global Public Health Network